IMG 8180
Blogs

Wat is het verschil tussen FSC® en PEFC?

Terug naar overzicht

Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van een duurzame levensstijl. Korte keten, lokaal kopen, circulair bouwen en duurzaam shoppen, it’s all part of the game.

Ook in de hout- en bouwsector speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo is duurzaam ontgonnen hout het enige bouwmateriaal dat 100 % hernieuwbaar en bio-ecologisch is. Maar hoe weet je zeker dat je te maken hebt met duurzaam hout? Simpel, als het hout beschikt over een FSC®-label of een PEFC-keurmerk, is het duurzaam ontgonnen hout. In deze blog leggen we je het verschil tussen beide houtkeurmerken uit.

De overeenkomsten tussen FSC® en PEFC

#1 Certificerende instellingen

FSC® en PEFC zijn de twee bekendste keurmerken in de houtsector. Beide labels hebben hetzelfde doel: bossen verantwoord beheren en continu in stand houden.

Hout die beschikt over een FSC®- of een PEFC-certificaat is dan ook afkomstig uit duurzame beheerde bossen, waar selectief hout wordt gekapt en waar er voor elke gekapte boom een nieuwe geplant wordt. Duurzaam bosbeheer op z’n best, waarbij rekening gehouden wordt met zowel de ecologische als de sociale en economische aspecten.

De FSC®- en PEFC-certificering heeft niet alleen betrekking op bosbeheerders, maar ook op bedrijven in de handelsketen. Elk PEFC en FSC®-gecertificeerd bedrijf ontvangt een uniek Chain of Custody (COC) nummer, wat toelaat om gecertificeerde producten doorheen heel de keten te volgen. Daarnaast zijn ook alle gecertificeerde bedrijven te vinden in de internationale database op basis van deze COC-nummers. Enkel FSC®- en PEFC -gecertificeerde bedrijven kunnen PEFC en FSC® producten verkopen.

#2 Minimaal 70% uit gecertificeerde bossen

Zowel FSC® als PEFC hanteren strikte regels inzake het gebruik van hun logo. Het FSC®-logo en het PEFC-logo mogen op alle gecertificeerde producten staan waarvan minimum 70% van het materiaal afkomstig is uit een gecertificeerd bos of dat bestaat uit 100% gerecycleerd materiaal. De FSC®-standaard hanteert drie verschillende logo’s, PEFC maakt onderscheid tussen twee verschillende logo’s.

#3 Verantwoord bosbeheer

De FSC® en PEFC-keurmerken zorgen ervoor dat in bossen wereldwijd een verantwoord bosbeheer toegepast wordt. Dit zorgt ervoor dat het leefgebied van de aanwezige dieren en planten én de rechten van de lokale bevolking beschermd worden. Bovendien loopt een goed beheerd bos minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden.

IMG 0471

Het ontstaan van het FSC®-boscertificaat

FSC® staat voor Forest Stewardship Council. Het internationale label is opgericht in 1993, naar aanleiding van een conferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro over duurzaam en verantwoord bosbeheer. Dit gebeurde met steun van belangrijke milieuorganisaties zoals Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en Milieudefensie. Ook al bevond het eerste gecertificeerde bos zich in Europa, focuste FSC® zich vooral op tropische bossen in hun beginjaren. Tegenwoordig is het keurmerk voornamelijk op het noordelijk halfrond actief.

PEFC - keurmerk

PEFC - voluit Programme for the Endorsement of Forest Certification – kwam er in 1999 als antwoord op het FSC®-certificeringssysteem, omdat deze laatste minder goed aansluit bij kleine particuliere eigenaren van Europese bossen wegens hun hoge certificeringskosten. Dankzij PEFC-label kunnen dus ook kleinere spelers hun duurzaam beheer benoemen. Sinds 2004 is PEFC wereldwijd actief, ook in tropische bossen. Het PEFC-label staat in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

De verschillen tussen het FSC®- en PEFC-label

Hoewel FSC® en PEFC hetzelfde doel hebben, zijn er toch heel wat verschillen tussen beide keurmerken.

#1 Certificering

Het FSC®-keurmerk werkt met een dochteronderneming die beslist wie wel en wie niet mag certificeren. Deze organisatie controleert zelf de certificerende instelling.

PEFC realiseert hun certificering dan weer op basis van ISO-normen. Zij toetsen bestaande certificaten op duurzaamheid en verbinden hun naam aan deze keurmerken indien ze voldoen aan de strikte PEFC-normen.

#2 Benadering

Het FSC®-boscertificaat werkt ‘top down’. Ze beschikken over eigen FSC®-standaarden en eisen waaraan boseigenaren moeten voldoen indien ze als FSC®-hout gelabeld willen worden. Dit zijn internationale standaarden die in elk land dezelfde zijn. Met andere woorden, FSC® werkt van bos tot eindgebruiker.

PEFC hanteert dan weer een ‘bottom up’ benadering. Dit houdt in dat een forum bestaande uit betrokken organisaties per land zelf een standaard opstelt. PEFC werkt dus van eindgebruiker tot bos en is een nationale standaard.

Momenteel is er ongeveer 400 miljoen hectare bos gecertificeerd. Dat lijkt misschien veel, maar dat is nog geen 10 % van alle bossen wereldwijd. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! Of je nu kiest voor een houtproduct met een PEFC-label of een FSC®-certificaat, de opzet blijft hetzelfde: je maakt een verantwoorde keuze door te opteren voor duurzaam bosbeheer.

Vragen over ons FSC® en PEFC -gecertificeerd hout?

Aarzel niet om ons te contacteren, wij bezorgen je graag ons FSC® en PEFC -certificaat en alle nodige informatie.

Contact